การชี้วัดเชิงคุณภาพ

29691491_m

นักการตลาดทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับการวัดผลด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือที่ติดปากกันว่า KPI แต่หนึ่งในเรื่องที่นักการตลาดยุคใหม่น่าจะเจอก็คือ เรามักจะเจอ KPI ประหลาดๆ ที่ไม่น่าจะนับรวมเข้ามาใน KPI ของพวกเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม “การชี้วัดเชิงคุณภาพ”