กรณีศึกษา: แนวทาง Social Media พันล้านของ GTH และ “พี่มาก..พระโขนง” ตอนที่ 2

Image

editorial note: บทความนี้คือบทความพิเศษ (ที่เรียกว่า Guest Post) จากเดชอุดม เข็มแดง Associate Director of Online Media Relations ของ GTH ผู้สร้างภาพยนตร์พี่มาก..พระโขนง โดยเดชอุดมส่งบทความนี้มาอัพโหลดขึ้นเพื่อเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าขยายความกรณีศึกษาเรื่อง Social Media Marketing ที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ ว่าแล้วก็อ่านกันได้โดยพลัน

อ่านเพิ่มเติม “กรณีศึกษา: แนวทาง Social Media พันล้านของ GTH และ “พี่มาก..พระโขนง” ตอนที่ 2”