Samsung, Wacom และ S-Pen กับการถือกำเนิดของ Galaxy Note

Image

ขณะที่หลายคนกำลังรอการเปิดตัวของ Galaxy Note รุ่นถัดไป ผมไปเจอบทความนี้มาจาก KnowMobile.com ที่กองบรรณาธิการได้ไปสัมภาษณ์ Masahiko Yamada ประธานของ Wacom ที่จะมาเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของ “S-Pen” ไว้น่าสนใจ ผมเลยถอดความและเรียบเรียงมาให้ได้อ่านกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “Samsung, Wacom และ S-Pen กับการถือกำเนิดของ Galaxy Note”