เปลี่ยน WordPress Theme เป็น “Beach”

วันนี้กลับมาเปิด Blog ตัวเองดูอีกครั้ง ผมชักรู้สึกเบื่อๆ  Theme ที่ใช้อยู่มานาน ก็เลยขอปรับเป็น Theme ที่ชื่อว่า “Beach” นะครับ มันดูสดใส ได้บรรยากาศชายทะเลแบบไทยๆ ดี (คนดีไซน์ก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากเมืองไทย) ก็เลยปรับมันเสียหน่อย เพราะจากนี้ไป เรื่องที่อยู่ใน Jakrapong.com จะเป็นเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผมมากกว่าความเป็นดิจิตอล ซึ่งส่วนใหญ่จะไปอยู่ใน thumbsup.in.th หมดแล้ว