True Innovation Awards 2010

วันนี้จริงๆ ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมแค่อยากเอาโครงการของที่ทำงานมาแชร์ในบล็อกตัวเองบ้าง เพราะเว็บที่ออฟฟิศมันแบ่งหลายหน้าไปหน่อย เอามารวมกันเป็นแกงโฮะแบบนี้ในแบบ Blog ด้วยภาษาง่ายๆ ตรงนี้ดีกว่า อ่านทีเดียวไม่ต้องคอยคลิกบ่อยๆ

True Innovation Awards 2010 หรือ TIA2010 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC เขาจัดกันขึ้นมาเพราะเขาอยากสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของไทยครับ

ประเภทการประกวด
แบ่งประเภทการประกวด 2 ประเภท
1. IDEA SEED (เมล็ดพันธ์ความคิด)
เป็นการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งไอเดียนวัตกรรม เป็นการสร้างแนวคิด ที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งด้าน เทคโนโลยี การตลาด และ การลงทุน โดยแนวคิดนี้ อาจยังไม่ได้สร้างต้นแบบจริง หรือ อยู่ในช่วงทดสอบ <- ใครที่ไอเดียยังไม่กล้าแกร่ง มีเวลาน้อยผมแนะนำอันนี้
2. INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)
เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งผลงานที่สร้างขึ้น ได้มีการสร้างขึ้นจริง และ มีโอกาสทางด้านธุรกิจ <- ใครที่มีโครงการอยู่ในมือแล้ว อยากหาช่องทางในการขยับขยายให้ใหญ่ขึ้น เป็นธุรกิจจริงจัง อันนี้เลยครับ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
บุคคลทั่วไป (เปิดกว้างสำหรับนิสิตนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน)

คำว่านวัตกรรมกว้างเหมือนกัน ทางทีมงาน True Innovation Awards 2010 เลยจัดหมวดหมู่การประกวดตามนี้ครับ

1. Innovative Design (การออกแบบเชิงนวัตกรรม):
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2. Innovative Education System & Distance Learning (นวัตกรรมเพื่อการศึกษา):

เป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถทำให้คนศึกษาทางไกลได้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องนั่งศึกษาภายในห้องเรียนอีกต่อไป

3. Green Innovation (นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม):

ในที่นี้หมายถึงผลงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ ประหยัดและลดการใช้พลังงาน รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์

4. IT & Computer Software (ซอฟแวร์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ):
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจซอฟแวร์ เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟแวร์ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้กับเทคโนโลยีสื่อสารทุกรูปแบบ

5. Robot and Electronic devices (นวัตกรรมหุ่นยนต์และ เครื่องกล เพื่อทดแทนแรงงานของมนุษย์):


6. Telecom Innovation (นวัตกรรมการสื่อสารเพื่ออนาคต):

คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเคลื่อนที่ทุกชนิด

7. Mobile Application (แอพลิเคชั่นบนมือถือ):

สำหรับ smart phone (เช่น I-Phone, Black Berry และAndroid) การออกแบบและพัฒนา Application ใหม่บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยี 3G สำหรับผู้ใช้ทั่วประเทศ

แล้วมีอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน?

1. ระดับนวัตกรรม (Degree of Innovation)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท
2. กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)
ผลงานเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยง
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
ผลงานเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว
4. กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
องค์กร หรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี
5. การวางแผนการเงิน (Financial)
ระบุแผนการลงทุน การประเมินรายได้
รางวัล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
– ข้อเสนอพิเศษจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการทำธุรกิจร่วมกัน
– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจการสื่อสาร กับกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
– เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ เรื่องเทคนิคในการพัฒนาผลงาน แนวโน้มการตลาด
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
– ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
– ได้รับการสนับสนุนการต่อยอดผลงาน และ มีการฝึกอบรม พัฒนา
– ผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสได้รับทุนสันบสนุนเพื่อต่อยอดออกสู่เชิง พาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไขของทรู คอร์ปอเรชั่น

เริ่มประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553 สนใจสมัครเข้าประกวดได้เลยครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Innovation Center โทร. 02-699-6368

2 Replies to “True Innovation Awards 2010”

  1. ขอบคุณมากครับพี่กับข่าวดีๆครั้งนี้ เดี๋ยวผมกับคุณกริช (swype ภาษาไทย)ยังจำกันได้ไหมเอ่ย จะลงแข่งงานนี้แน่นอนครับ ถ้าเขารับนะ 🙂

    เอาใจช่วยพวกผมด้วยนะครับพี่ พวกผมจะส่ง TSwipe ไประดับโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: